เนื้อหาการเรียน  
ตารางเรียน
ตัวอย่างงาน
ดาวน์โหลด PDF
  Untitled Document


3D Architecture with SketchUp Pro 2014หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro8
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch)
และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน
Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage,
Event, Product, Furniture, Mechanical
จำนวน 18 ชม. กลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง

จำนวน 18 ชม. เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง


Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น


SketchUp Pro 2014


คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

“ โปรแกรมนี้ใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้ แต่ต่อยอดไปได้กว้างไกล ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น autocad ในการเขียนแบบเพื่อการสร้างชิ้นงาน โดยสามารถส่งผ่านจาก Sketch Up ได้โดยตรงและมีขนาดที่ แม่นยำ , ใช้ Photoshop Illustrator เพื่อช่วยในการตกแต่งรูปภาพ สร้างความโดดเด่นของชิ้นงานตามที่นักออกแบบต้องการ , สามารถใช้ 3DS MAX ในการพัฒนาสู่ชิ้นงานที่มีรายละเอียด และการ จัดแสงเสมือนจริง โดยสามารถส่งผ่านจาก SketchUp ได้โดยตรง รวมไปถึงใช้กับโปรแกรม premier ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและ ใส่ลูกเล่นสำหรับ งาน presentation ต่างๆ "
 

อ.ตรี อิงคอำรุงพงศ์
อาจารย์ ประจำหลักสูตร
Computer Arts & Graphic Design
การศึกษา : ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ1)

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" SketchUp Pro เป็นโปรแกรมน้องใหม่มาแรงที่เหล่านักออกแบบตามแต่ละ
สายวิชาชีพ เช่น Interior Designer, Architect, Landscape, Urban, Game developer, Product designer, Furniture, Stage and event นิยมใช้เพื่อการพัฒนาการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว และเห็นภาพสามมิติเบื้องต้น ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ทุ่นเวลาที่จะต้องเสียไปกับการเขียนแบบหรือตัดโมเดล เรียกว่าเรียนโปรแกรมเดียว แต่สิ่งที่ได้มาคุ้มมากๆ "


ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างภาพ และโมเดล 3 มิติ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีพื้นฐานในการพัฒนางานต่อไป
ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )


คอรส์กลุ่ม 2 คนขึ้นไป
•             ค่าธรรมเนียมการเรียน 4,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 250 บาท )
•             รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,250 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 236 บาท) คอรส์เรียนเดี่ยว


Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการเรียนเฉพาะทาง
•             ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 377 บาท )
•             รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,550 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 363บาท)

การชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด สาขา เจ้าฟ้าตะวันตก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4063217218 ชื่อบัญชี สนั่น งานวิวัฒน์ถาวร
(กรุณา ส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email :skillplusgraphic@gmail.com)
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 
 
 
  ชื่อหลักสูตร
 
  รอบเรียน