เนื้อหาการเรียน  
ตารางเรียน
ตัวอย่างงาน
ดาวน์โหลด PDF
 


Photoshop CS 6 for Technique


หลักสูตรจะเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ " โดยเน้นทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ ตัดต่อรูปภาพ เพื่อนำไปใช้ประกอบในงานกราฟิกด้านต่าง ๆ " พร้อมด้วยเทคนิคในการทำงาน จากประสบการณ์จริงของ Graphic Designer


จำนวน 18 ชม. กลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง
จำนวน 18 ชม. เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง


Window


Photoshop CS 6


คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer แล้ว จุดเด่นของหลักสูตรยังเน้นในด้านของการตกแต่งภาพ (Retouching)
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ "

 

อ.ตรี อิงคอำรุงพงศ์
อาจารย์ ประจำหลักสูตร Computer Arts & Graphic Design
การศึกษา : ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ1)

 

 


คอรส์กลุ่ม 2 คนขึ้นไป
•      ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท )
•      รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,250 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 180 บาท)
คอรส์เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
•          ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 361 บาท )
•    รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,000 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 333บาท)การชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด สาขา เจ้าฟ้าตะวันตก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


เลขที่บัญชี 4063217218 ชื่อบัญชี สนั่น งานวิวัฒน์ถาวร

(กรุณา ส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email :skillplusgraphic@gmail.com)

 
 
  ชื่อหลักสูตร
 
  รอบเรียน