เนื้อหาการเรียน  
ตารางเรียน
ตัวอย่างงาน
ดาวน์โหลด PDF
 


2D Animation with Flashหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์งาน 2D Animation เพื่อนำไปใช้กับสื่อต่างๆ โดยเริ่มศึกษาการทำงานของโปรแกรม Adobe Flash CC 2015 ตั้งแต่การวาดภาพ
จนถึงกระบวนการสร้างสรรค์งาน Animation ให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษแบบต่างๆ
และยังสามารถนำไฟล์ที่สร้างไปใช้กับงานประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายจำนวน 18 ชม. กลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง
จำนวน 18 ชม. เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้งWindowFlash CS 6


 

 

คุณสนั่น งานวิวัตน์ถาวร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การศึกษา: วิศวะคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

 

 

 

 


คอรส์กลุ่ม 2 คนขึ้นไป
•      ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท )
•      รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,250 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 180 บาท)
คอรส์เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
•          ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 361 บาท )
•    รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,000 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 333บาท)การชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด สาขา เจ้าฟ้าตะวันตก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


เลขที่บัญชี 4063217218 ชื่อบัญชี สนั่น งานวิวัฒน์ถาวร

(กรุณา ส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email :skillplusgraphic@gmail.com)

 
 
  ชื่อหลักสูตร
 
  รอบเรียน